Aktuella kursstarter

Nyheter

Vi har tagit fram några nyheter till höstens kurstermin!

Anläggningsskötare - brandlarm

Anläggningsskötare - sprinkler

Besiktning av brandceller

Statuskontroll av elinstallationer

Underhållsplanering för fastighetsbranschen

Uppdatering Säker Vatteninstallation för fastighetsbranschen
"Nya branschregler 2016:1"

Avflyttningsbesiktning av lägenheter - fördjupning med erfarenhetsutbyte

Ett företag i Lexicon-gruppen. © 2016Lexicon